Pripravujem koncert 

Pripravujem pre vás koncert, ktorý bude venovaný seniorom vzhľadom na mesiac október - mesiac úcty k starším..

Pre prípadný záujem, bližšie informácie o koncipovaní repertoáru, ako aj iných podrobnostiach ma môžete kontaktovať na lovelyviolinanet@gmail.com

Vytvorte si webové stránky zdarma!